Vilkår

Særlige vilkår for Sixt All-inclusive
Foruden Sixt lejebetingelser gælder følgende særlige vilkår for Sixt All-inclusive aftaler på alle biler leveret af Sixt Danmark:
1. Følgende er inkluderet i din Sixt All-inclusive aftale:
 1. 1.1. Fast lejepris ud fra den aftalte bil.
 2. 1.2. Lejeprisen for din bil er fastsat for hele din lejeperiode.
 3. 1.3. Et forudbestemt antal kilometer i henhold til aftale. Eventuelle ekstra kilometer afregnes ved returnering af bilen.
 4. 1.4. Tekniske vedligeholdelse og service.
 5. 1.5. Standarddæk.
 6. 1.6. Vejhjælp og bugsering ved skade og/eller tekniske fejl i ind- og udland, der umuliggør videre kørsel.
 7. 1.7. Ansvar-, tyveri- og kaskoforsikring med aftalt selvrisiko (fortrinsvis kr. 5.000,- pr skade).
 8. 1.8. Erstatningsbil (gælder ikke ved misbrug af bil eller overtrædelse af betingelserne).
 9. 1.9. Gratis Sixt Express Card og medlemskab af Sixt loyalitetsprogram til billeje i Danmark og udland.
2. Følgende er ikke inkluderet i din Sixt All-inclusive aftale:
 1. 2.1. Brændstof - bilen udleveres fuldt tanket/opladt og skal afleveres ligeså.
 2. 2.2. Kosmetisk vedligeholdelse – bilen leveres i rengjort og kontrolleret stand.
 3. 2.3. Teknisk nedbrud forårsaget af bruger.
 4. 2.4. Eftermonteret ekstraudstyr.
 5. 2.5. Selvrisiko i forbindelse med skade eller tyveri.
 6. 2.6. Rengøring af bil efter rygning eller husdyr (gebyr op til kr. 2.500,-)
 7. 2.7 Premium lokation fee på 395,- kr.
3. Vigtige forhold i din Sixt All-inclusive aftale:
 1. 3.1. Kun brugere registreret på Sixt All-inclusive aftalen må føre bilen. Minimumsalderen er 20 år.
 2. 3.2. Såfremt den aftalte kilometersats overskrides med mere end 20% pr. måned, skal Sixt informeres via all-inclusive@sixt.dk.
 3. 3.3. Bilen må ikke bruges til videreudlejning, racerkørsel, erhvervstransport eller lignende utilsigtede aktiviteter.
 4. 3.4. I tilfælde af skade på bilen skal Sixt straks informeres, skadeanmeldelse udfyldes og indsendes til Sixt via: all-inclusive@sixt.dk
 5. 3.5. I tilfælde af ulykke med modpart skal der straks efter episoden afleveres en skadsrapport i udfyldt stand til Sixt. Vi opfordrer endvidere til at der optages politirapport.
 6. 3.6. Sixt står altid til din rådighed med hjælp ved usikkerhed om f.eks. brug/behandling eller tekniske stand af bilen.
 7. 3.7. Der må gerne medbringes hunde/katte i bilen ved forudgående skriftlig aftale, så længe bilen returneres uden hår, lugt og andre gener heraf. Se videre punkt 2.6.
 8. 3.8. Vinterdæk
 9. Vinterdæk bliver monteret i månederne fra december til og med marts. Ved tilvalg af vinterdæk opkræves du derfor en månedlig pris afhængig af den valgte periode.
4. Pause i lejeperioden: Såfremt der er indgået en lejeaftale med en længde på mere end 12 måneder, er der mulighed for at have en pause på lejen i op til 30 dage – pausen skal som minimum være 7 dage. Ved lejepause er man sikret en bil i samme bilgruppe og prisgruppe, dog ikke samme bil der blev afleveret i forbindelse med lejepause.
Kontakt Sixt for aftale om pause på din lejeperiode - der opkræves et engangsgebyr (kr. 395,00) ved pause i sin lejeperiode.
5. Skift af bil i perioden: Det er muligt skifte bil i lejeperioden – som det passer Lejer bedst. Ved skift af bil i leje periode under denne aftale, fra en Sixt bil til en anden Sixt bil, vil omkostningen være kr. 395,00. Bilen skal skiftes på en Sixt lokation, og afleveres i rengjort stand, med fuld tank/opladet. Den enkle bils kilometer forbrug opgøres ved skift, der opkræves overkilometer, der refunderes ikke underkilometer, skader eller mangler opgøres ligeledes.
Kontakt altid Sixt i god tid, når der ønskes et skift, og minimum 5 dage før ønsket skift – der opkræves et gebyr (kr. 395,00) for hvert skift af bil.
6. Service og vedligeholdelse: Lejer/bruger har ansvaret for, at køretøjet serviceres og vedligeholdes efter bilfabrikkens/Sixt forskrifter. Serviceeftersyn og teknisk vedligeholdelse skal ske på et af Sixt anvist værksted. Det må ikke foretages ændringer af køretøjet eller monteres ekstraudstyr uden Sixts skriftlige samtykke. Udskiftning eller reparation af dele, som følge af manglende vedligeholdelse, skade og/eller misbrug af bilen (herunder manglende påfyldning af væsker, så som frostvæske, motorolie, bremsevæske o. lign.) er ikke dækket. Der skal rettes henvendelse til Sixt ved behov for sådanne væsker. Det er lejers/brugers pligt at holde øje med bilens tekniske og servicemæssige stand i forhold til bilfabrikkens krav.
7. Forsikring: I lejeprisen er inkluderet ansvars-, tyveri- og kaskoforsikring. Forsikring via Sixt dækker kun eftermonteret udstyr, der er fastmonteret og som skriftligt er registreret og godkendt af Sixt. Mobiltelefon, løst navigationsudstyr m.v. dækkes således ikke af forsikringen. Ej heller er lejers/brugers montering af skrift/logo dækket. Det er Lejer/brugers ansvar, at aflåsning af køretøj og opbevaring af nøgle, sker på forsvarlig vis.
Forsikringen dækker ikke såfremt bilen bruges til forhold den ikke er godkendt til, ej heller race, videreudlejning, ikke registrere brugere og lignende. I den periode hvor bilen er på værksted for skadesreparation, er bilen forsat aktiv i denne aftale. Forsikringen dækker ikke udgifter til transport af bilen samt udbedring af skader på ruder og dæk medmindre der er udtrykkeligt tegnet forsikring herfor.
8. Selvrisiko: Selvrisiko vil blive opkrævet separat. Der vil pålægges Lejer/bruger af betale selvrisiko i forhold til det antal skader der er registret på bilen. Lejer/brugerne vil altid blive præsenteret en pris for skadesreparationen i forhold til selvrisikoen størrelse, og det mindste beløb vil opkræves.
9. Anvendelse: Køretøjet må kun anvendes i overensstemmelse med importørens forskrifter og må ikke anvendes til motorsport, udlejning eller andet, hvorved køretøjet udsættes for usædvanlig belastning eller slid. Køretøjet må kun benyttes af de registrerede bruger - der besidder et gyldigt kørekort.
Det er Lejer/brugers ansvar at bilen overholder normale færdselsregler og generelt behandles pænt og trygt. Bilens brug i visse lande er ikke tilladt, og det er brugens ansvar at få forhåndsgodkendt kørsel i udlandet af Sixt, før dette gøres. Se lejebetingelser.
10. Fakturering/betaling: Lejen på denne bil faktureres månedsvis forud, og trækkes på Lejer/brugers kreditkort aftale, ved udgangen af måneden. Ved betaling med kreditkort med automatisk træk er der ingen fakturagebyr, ved anden betalingsform vil der kunne opkræves et betalingsgebyr, dette oplyses dog skriftligt før brugen. Ved manglende betaling vil der pr. rykkerskrivelse blive opkrævet et gebyr pt. kr. 250,- ligesom der vil blive foretaget renteberegning.
Såfremt det er en erhvervsaftale, spørg eventuelt efter yderligere information vedr. momsfradrag, beskatning mv. Faktura opkrævning fremgår på kreditkortselskabs månedsopgørelse som leje af (lejeaftale nr.) gennem Sixt Danmark. Ændringer (herunder slette eller forny) af Lejer/brugers kreditkort, skal Lejer/bruger foretage ændringerne direkte over for Sixt. Opstår der ændringer omkring kreditkortet og dette ikke er oplyst til Sixt, pålægges der et gebyr. Ved lejeperiodens ophør eller ved opsigelse efter lejeperiodens ophør, frameldes dit kreditkort automatisk, straks efter at bilen er opgjort (returneret).
11. Ekstraudstyr: Såfremt der indgås skriftlig aftale omkring eftermonteret af ekstraudstyr, indbetales udstyrets pris ved bestilling af bilen. Ekstraudstyr skal fjernes ved returnering af bilen for brugeres regning, medmindre at der er tale om monteret træk. Er der tvivl om fjernelsen af ekstraudstyret, kontakt da Sixt, der skriftligt vil give besked om forholdet.
12. Begrænsning: Der er lande hvor kørsel i Sixt biler ikke er tilladt, kontakt Sixt for detaljer omkring hvilke lande der kan give lov i. Se nærmere specifikation findes under lejebetingelser
13. Bøder: Parkeringsbøde anbefales det at betale ved modtagelsen, alternativ er at bøden sende direkte til Sixt, der betaler og opkræver et administrationsgebyr, fartbøder og andet pålægges et administrationsgebyr på 250,- pr. begivenhed.
14. Forbehold: Der tages forbehold overfor ændringer i skat, moms og afgifter før/i perioden, samt overfor indkøbspris på nyindkøbt køretøj frem til endelig levering har fundet sted. Ændringer kan påvirke den endelige lejeydelse og skatteværdien/moms for erhvervsbrug.
15. Ved udløb af lejeaftalen Ved udløb af lejeperioden på bilen, vil der i en periode før udløbsdatoen være skabt kontakt mellem Lejer/bruger og Sixt om hvad der skal ske efter udløb af lejeaftalen, hvor bilen gerne vil returneres (inden for Sixt muligheder), om der skal bestilles en anden bil, mv.
Skulle der være ønske om at forlænge denne aftale på denne specifikke bil, står Sixt til rådighed for at undersøge denne mulighed.
16. Afbrydelse af lejeaftalen, før udløb: Generelt kan lejeaftalen ikke opsigelig i perioden - denne aftale løber i den periode der er fastsat og hvor lejeprisen ligeledes er fastsat ud fra.
I det tilfælde aftalen ønskes afsluttet af forskellige årsager eksempel hvis der ikke er behov for bilen, ved misligholdelse af aftale, eller andet, kan aftale opsiges på følgende vilkår.:
Der afregnes 30% af restlejeprisen der i restperioden. Afregningen sker straks ved returnering af bilen.
17. Opgørelse Ved aftalens afbrydelse (uanset grund) gøres aftalen op ifølge nedenstående betingelser. Dette gælder således også afbrud grundet misligholdelse af aftalen, ved totalskade eller ved tyveri. Ved tyveri fortsættes betaling af lejeperioden indtil 28 dage efter bortkomst. Er køretøjet ikke tilvejebragt på dette tidspunkt opgøres aftalen pr. denne dato.
18. Tilbagelevering Ved periodens ophør eller afbrydelse returneres køretøjet til et på forhånd aftalt Sixt kontor i Danmark i rengjort stand. Tillige afleveres aftalt fabriks- & ekstraudstyr, instruktionsbog m.v. Eventuelle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid og ælde, vil blive udbedret og faktureret på den afsluttende faktura.
19. Returnering af bilen: Når lejeperioden er afsluttet returneres biler til Sixt, der gør bil op – dvs. at Sixt medarbejder gennemgår bilen for skader, bilens kosmetiske stand samt kilometerstand. Denne gennemgang ser Sixt helst udføres sammen med Lejer/bruger, kan dette ikke lade sig gøre, anbefaler Sixt at Lejer/bruger beder en repræsentant deltage. Ved uenighed anbefales det at Lejer/bruger beder FDM om en uvildig vurdering.
20. Ekstra kørte km Sixt forbeholder sig i perioden ret til, at opkræve betaling for ekstra kørte kilometer, såfremt Sixt konstaterer en afvigelse på mere end 20% af det aftalte antal kilometer i aftalen.
21. Ekstra bruger: Såfremt denne aftale indeholder retten til flere brugere, er der Lejer/brugers ansvar at disse ekstra bruger er over 21 år og har kørekort.
22. Ved skift af bil i perioden: Det er muligt som Sixt kunde at skifte bil hver måned. Ved skift af bil i leje periode under denne aftale, fra en Sixt bil til en anden Sixt bil, vil omkostningen være kr. 395,00 pr. skift, dette skift kan ske en gang pr måned, (pr. 30. dag). Bilen skal skiftes på en Sixt lokation, og afleveres i rengjort stand, med fuld tank/opladet. Den enkle bils kilometer forbrug opgøres ved skift, der opkræves overkilometer, der refunderes ikke underkilometer.
Kontakt altid Sixt ved skiftet, og gerne i god tid.
23. Mangler, levering, forsinkelse m.v.: Såfremt der opstår leveringstid på det aftalte køretøj, vil Sixt tilbyde et alternativt køretøj, inden for samme bilgruppe. Ydelse på og afregning af eventuelt midlertidige køretøj vil ske separat. Lejeaftalens periode vil gælde fra den dato, hvor det aftalte køretøj udleveres. For nyindkøbt køretøj tager Sixt ej heller ansvar over for levering, leveringstid eller eventuelle mangler ved køretøjet. Lejetager kan ikke overfor Sixt kræve erstatning for direkte eller indirekte tab eller skade, som følge af forsinket levering og mangler, ligesom lejetager heller ikke kan ophæve lejeaftalen eller tilbageholde lejeydelser som følge heraf.
24. Misligholdelse: Sixt kan ophæve lejeaftalen, såfremt Lejetager/bruger undlader at betale forfaldne leje, undlader at servicere køretøjet (herunder at påse, at motorolie og andre nødvendige væsker har korrekt mængde), vanrøgter det leje køretøj eller i øvrigt væsentligt misligholder aftalen. Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis Lejer/bruger går konkurs, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangs/frivillig akkord eller træder i likvidation. Det betragtes tillige som mislighold, hvis Lejer/bruger - uden at informere Sixt herom - forbruger mere end 30% ud over det aftalte antal kilometer pr. måned, benytter bilen uden for Danmark grænser, lade ikke registrere bruger benytte bilen, mv. Sixt har ret til - i tilfælde af Lejer/bruger misligholdelse - at afhente køretøjet, for Lejers/brugers regning.
25. Lovgivning: Sixt ydelser sker i overensstemmelse med dansk lov og ved uoverensstemmelser vil dette i første omgang løses direkte mellem Lejer/bruger og Sixt, kan det ikke lykkes denne vej, afgøres dette af dansk ret.
26. Privatpolitik: Sixt indsamler oplysninger om kunderne i forhold til det lovgivningsmæssige forhold der er tilladt i EU – se også Sixt Datapolitik.
Dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med datalovgivningen.
27. Fortrydelse og retur ret: Som Lejer/bruger hos Sixt har man en fortrydelsesret på 14 dage på leje af en bil, frem til 5 dage før leveringstidspunktet, såfremt der ikke er tale specielt bestilt bil/udstyr til Lejer/bruger. I et sådant tilfælde vil opsigelsen være baseret på normale forretningsgang for ”Afbrydelse før normal udløb”.
28. Klager: Klager over Sixt, skal rettes til Sixt og gerne skriftligt, til Sixt Danmark, Kystvejen 42, 2770 Kastrup, eller på tlf. +45 32481100, e-mail all-inclusive@sixt.dk Herudover henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsen vej 35, 2500 Valby.
29. Kontaktoplysninger: Adressen er: Sixt Danmark, Kystvejen 42, 2770 Kastrup, tlf. +45 3248 1100 – e-mail: info@sixt.dk
30. Andet Særlige vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting er København.

Bliv fri og uden binding indenfor 24 timer